Sempozyumumuz doçentlik başvuru koşullarında belirtilen 'Uluslararası Bilimsel Toplantı' tanımına uymaktadır.

 DAVET 


Değerli Katılımcılar,


Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranına bakıldığında 2018 yılında ülkemizin %8.8 ile “yaşlı”, ilimizin %10.5 ile “çok yaşlı” toplum özelliği taşıdığı görülmektedir. Bu durum ilimizdeki ve ülkemizdeki yaşlı bireylerin sağlık, sosyal ve ekonomik gereksinimlerine yönelik politikalar geliştirip hizmetler sunulmasını gerektirmektedir. Bunu yaparken değişen toplum ve nüfus yapısının yanı sıra politik değişimlerin/ küreselleşmenin yaşlı nüfusun gereksinimlerinin karşılanmasında çok önemli etkilerinin olduğunu biliyoruz.


Değişen dünyada yaşlı esenliğinin sağlanması için merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması gerektiğinin bilinci ile ileri yaşın gereksinimlerini sağlık ve sosyal hizmetler, politikalar, kültür-sanat, mimari çerçevesinde irdeleyebilmek ve bu alana katkı sağlayabilmek için İzmir İleri Yaş Sempozyumu’nun on üçüncüsünü 19-20 Mart 2020 tarihinde “Değişen Dünya ve Yaşlı Esenliği” teması ile gerçekleştirmekten heyecan ve mutluluk duymaktayız.


Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da pek çok farklı kurumdan ve disiplinden katılımcımızla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 13. İzmir İleri Yaş Sempozyumu’na katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, sizlerle birlikte keyifli ve verimli bir sempozyum geçmesini diliyoruz.


Saygılarımızla,


Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin

Sempozyum Eş Başkanı